BRUGERBETINGELSER PÅ MOMSTERJOB

MAJ 2019

 

Momsterjob

Momsterjob er en influencerjobportal for kvinder med børn. Vi tror på, at alle mødre er influencere i deres eget miljø, derfor kan alle blive influencer på Momsterjob.

 

Influencere

Opret en profil

Mødre kan oprette en profil og connecte den til sine sociale platforme. Herefter har man mulighed for at vælge sig på jobs. Et job indebærer typisk modtagelse af produkter og derefter omtale på ens sociale medier.

 

Gratis

Det er gratis at oprette en influencerprofil på Momsterjob.

 

Forpligtelse

Når du ønsker at lave et job, klikker du på Vælg Job. Så snart du har valgt jobbet, er du forpligtet til at lave jobbet og efterleve retningslinjerne i det brief, du får tilsendt lige efter kampagnen skydes i gang.

 

Fortrydelse

Du kan fortryde valget af et job inden de 7 dage tiden er udløbet. Fortryder du efter, du er blevet valgt til jobbet kan du sanktioneres.

 

Sanktionering

Første gang du går ud af en aftale, får du 3 måneders karantæne fra Momsterjob. Anden gang får du 4 måneders karantæne. Tredje og efterfølgende gange giver 3 års karantæne per gang.

 

Undtagelser

Følgende grunde giver tilladelse til at fortryde et job uden sanktionering:

  • dødsfald
  • ekstrem sygdom
  • hvis det modtagede produkt ikke lever op til det aftalte

 

Opslag

Du må ikke slette opslag på dine platform, der er udgivet i forbindelse med ej job fra Momsterjob før 12 måneder efter udgivelsesdatoen. Du må ikke sælge produkter, du modtager, inden for 12 måneder fra udgivelsesdatoen.

 

Virksomheder

Opret et job

Er du en virksomhed, der ønsker omtale af dit produkt, kan du få lagt jobs op på Momsterjob. For hvert produkt du ønsker omtalt, vil du oprette et job. Det er gratis at lægge et job op, du betaler først, når jobbet skal eksekveres.

 

Jobs

Dit job er tilgængeligt i 7 dage, hvor influencerne har mulighed for at vælge at lave det. Efter de 7 dage modtger du et link til oversigten over alle de influencere der har valgt jobbet https://ed-hrvatski.com. Her har du 48 timer til at beslutte dig for, hvem du vil have til at lave din kampagne.

 

Oversigten

Den oversigt du modtager vil vise alle der har valgt jobbet. I vil kunne se informationer som alder, geografi, info på børn og deres rating som influencer. I kan derefter selv håndplukke dem, i ønsker til at lave jobbet.

 

Pris

De udvalgte influencere vil samlet generere en pris, som justeres for hver influencer, der vælges.

 

Generelt

Data

Ikke-følsomme oplysninger som navn, alder, email og adresse samt dine børns navne og alder er gemt i Momsterjobs interne arkiver. Kun i forbindelse med samarbejdsaftaler deles dine informationer med tredjepart. Vi vil altid håndtere dine oplysninger på en saglig og varsom måde. Så snart du forlader Momster-netværket, slettes alt info om dig.

 

Erstatningsansvar
Ved brug af websitet momsterjob.dk godkender du, at Momster ikke kan holdes erstatningsansvarlig for fejl, mangler, og tabt fortjeneste, du måtte pådrages ved brug af sitet og dets tilhørende links. Momster er ikke ansvarlig for vira og andre skadelige angreb på dine enheder. Momster er ikke ansvarlig/erstatningsansvarlig for skader, tab, fejl og mangler, som opstår ved brug af links fra tredjeparts hjemmesider. Ved tvister og retssager afgøres disse ved retten i København, Danmark.

Eksklusion

Betingelserne for at være en del af Momsterjob er, at du overholder ovenstående punkter og generelt udviser god stil på platformen.

Hvis ikke du gør det, er det hverken hensigtsmæssigt for dig eller os, at du er en del af Momsterjob, og du kan derfor blive ekskluderet.

 

Andre grunde til eksklusion er:

– hvis du spammer og/eller scammer

– hvis du bedrager, bagtaler, bliver politisk, religiøs, pornografisk

– hvis du bryder straffeloven

– hvis bloggen udelukkende bruges som en platform for at reklamere for virksomheder

– hvis du har store samarbejdsvanskeligheder

– hvis du opretter en blog og lader den stå tom samt inaktiv

 

Der vil komme én skriftlig advarsel på mail, før der sker en eksklusion.

 

Ved at acceptere og godkende betingelserne, kan du få en blog på Momster.

 

MOMSTER

Flæsketorvet 68, 1. sal

1711 København

info@momster.dk

 

PRIVATLIVSPOLITIK PÅ MOMSTERJOB

MAJ 2019

 

Denne Privatlivspolitik beskriver Momsterjobs online praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger på denne hjemmeside.

 

Momster, Flæsketorvet 68, 1711 København V er ansvarlig for dine personoplysninger.

 

Dine personoplysninger indsamles og behandles primært, for at vi kan analysere adfærdsdata, som gør vores platform og service bedre, så vi kan målrette os til dig og dermed give dig en forbedret brugeroplevelse. Vi bruger også din data i forbindelse med kampagneaftaler med tredjepart. Dog garanterer vi, at vi er påpasselige med, hvem vi deler med, og at det udelukkende er i forbindelse med konkrete samarbejdsaftaler.

 

Vi behandler følgende personoplysninger:

  1. personhenførbare oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularer på hjemmesiden, inklusive oplysninger, som du giver, når du registrerer dig og eller begynder at bruge hjemmesiden.
  2. personhenførbare oplysninger som du har givet os, når du kommunikerer med os via telefon, email eller på anden vis.
  3. personoplysninger, som du har givet os via social medier.

 

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

 

INFLUENCER:

Vi opbevarer følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer og navn og alder på dine børn samt dine følgertal på Instagram og bloglæsere. Disse informationer deles med tredjepart i forbindelse med kampagner.

Din e-mailadresse arkiveres i vores mailsystem.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få indblik i de præcise oplysninger, vi har noteret om dig, eller hvis du ønsker at blive slettet fra vores registre. Bliver du slettet vil det ikke være muligt at have en profil på Momsterjob.

 

LÆSER:

Din ip-adresse registreres af Google Analytics, hvor vi henter statistik over besøgende. Der er du som læser krypteret og anonymiseret, så det er ikke muligt at få info på dig. De gemmer din data i 24 måneder.

 

VIRKSOMHED:

Vi opbevarer virksomhedsinformationer, der er tilgængelige via din hjemmeside, samt informationer du deler med os i forbindelse med opslag og kampagner.

 

Samtlige ovenstående data tilgås af hele Momsterteamet, som garanterer fortrolighed.

 

Indblik

Du kan til enhver tid kontakte os på info@momster.dk for at få indblik i de oplysninger, vi har noteret om dig, eller hvis du ønsker at blive slettet, rettet eller ændret fra vores registre.

 

Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via mail på info@momster.dk. Du kan også anmode om, begrænsning af behandling af dit data, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

 

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

 

Overførsel af personoplysninger

Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

 

Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelse med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

 

Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”). Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

 

Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning

 

Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne side for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspoitikken.

 

Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til: info@momster.dk